Antinationalistisk podcast 


SE

I den antinationalistiska podden Tal till nationen möter vi konstnärer som pratar om konstnärlig frihet. Spelas in med livepublik.

Programledare är regissören och konstnären Nasim Aghili som möter konstnärer och forskare som utsatts för hat, hot eller censur i samtal om konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Podcasten går att hitta där poddar finns, såsom Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Podtoppen och Podtail. Du kan även lyssna ovan. ☝🏾☝🏿☝🏽

Därför gör Ful en podd om konstnärlig frihet


Det har blivit allt vanligare att konstnärer försöker stoppas och utsätts för hat och hot, och vi ser exempel på inskränkningar av den konstnärliga friheten utifrån konservativa och odemokratiska partipolitiska grunder – utan hänsyn till armlängds avstånd. Detta samtidigt som konstnärlig frihet och yttrandefrihet, som begrepp, under en längre tid har approprierats av rörelser som agerar utifrån en polarisering. Parallellt med att de diskussioner om konstnärlig frihet som dominerar ofta kretsar kring friheten att uttrycka hat, så avfärdas feministiska, queera och antirasistiska röster som extrema och/eller “politiska”, och erbjuds därför inte samma typ av samhälleligt beskydd. För oss är det viktigt att bidra till en samhällsförändring där rädsla och skuldbeläggande inte är vägledande utan istället en övertygelse om alla människors lika värde.

Producent: Malin Holgersson, konstgruppen Ful
Samtalsledare: Nasim Aghili, konstgruppen Ful

EN

In the antinationalistic podcast Tal till nationen*, we meet artists who talk about artistic freedom. Recorded with a live audience.

The hostee Nasim Aghili, director and artist, meets artists who have been subjected to hatred, threats or censorship in conversations about artistic freedom and freedom of expression. The podcast can be found on platforms such as Spotify, Apple Podcasts, Podbean, Podtoppen and Podtail. You can also listen above. ☝🏾☝🏿☝🏽

This is why Ful is making a podcast about artistic freedom


It has become increasingly common that artists are tried to be stopped and subjected to hate and threats, and we see examples of restrictions on artistic freedom based on conservative and undemocratic partisan political grounds – regardless of arm's length distance. This at the same time as artistic freedom and freedom of expression, as concepts, for a long time has been appropriated by movements that act based on a polarization. Parallel to the fact that the discussions about artistic freedom that dominate often revolve around the freedom to express hatred, feminist, queer and anti-racist voices are dismissed as extreme and/or "political", and are therefore not offered the same kind of societal protection. For us, it is important to contribute to a change in society where fear and guilt are not guiding principles, but instead a belief in the equal value of all people.

Producer: Malin Holgersson, art group Ful
Hostee/conversation leader: Nasim Aghili, art group Ful

*translation: An Address to the Nation