Antinationalistiska workshops


SE

Som del av konstprojektet Tal till nationen har konstgruppen Ful under 2022 och 2023 bjudit in konstintresserade personer i alla åldrar till öppna affischworkshops på temat yttrandefrihet. Alla affischer som skapats har sedan klätts i Tal till nationens grafiska design.

EN

As part of the art project Tal till nationen*, the art group Ful has invited people of all ages interested in art to take part in open poster workshops on the theme of freedom of expression. All posters created have since been draped in the graphic design of Tal till nationen.

*translation: An Address To The Nation