Kartan
The map


Klicka på rutan till höger i kartans övre menyn för att komma till ett större visningsläge.
Click on the square on the right in the top menu of the map to for a larger viewing mode.

SE


På denna karta visas ett urval av platser i Sverige där yttrandefriheten och konstnärlig frihet har begränsats på grund av eskalerande förskjutningar i demokratin. Varje plats utgör exempel på censur eller försök att stoppa eller styra kultur och konst. Detta genom att politiker exempelvis inte följer principen om armlängds avstånd eller att hatare utsätter konstnärer för hot eller våld.

Kartan uppdateras efterhand.

Har du varit med om att kultur och konst har stoppats där du bor? Skriv till oss på info@fulkonst.se så hjälps vi åt att fylla kartan och visa på konsekvenserna samhället möter när rättigheter politiseras och det fria ordet ersätts av hat.


EN


This map shows a collection of sites in Sweden where freedom of expression and artistic freedom have been restricted due to escalating shifts in democracy. Each site represents an example of censorship or attempts to stop or control culture and art. This is due to, for example, politicians not following the principle of arm's length distance or that haters subject artists to threats or violence.

The map is gradually updated.

Have you seen culture and art stopped where you live? Write to us at info@fulkonst.se so that we can together fill the map, and show the consequences society faces when rights are politicized and free speech is replaced by hate.