SE

Information och medverkande

Välkommen till Tal till nationens Online Space! Ett digitalt rum med fokus på konstnärlig frihet och yttrandefrihet av konstgruppen Ful.

Tal till nationen är ett omfattande antinationalistiskt konstprojekt om konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Arbetet fick först kropp i form av en podcast våren 2022 följt av föreställningen Tal till nationen, som Ful gjorde i samarbete med musiker Sara Parkman (premiär i augusti 2022 på Ställbergs gruva). 2023 togs projektet vidare med en filmversion av föreställningen som visades på biografer och konsthallar, workshops, nya avsnitt av podden, en turnerande utställning i offentliga rummet i samarbete med konsthallarna FOLK i Skärholmen, Blå Stället i Angered, Diö Konsthall och Havremagasinet i Boden.
2024 når projektet sin final med denna digitala plattform. 

Tal till nationen initierades av Ful som konstgruppens tredje valprojekt och en fortsättning på Europa Europa (2014 tillsammans med svenska popduon The Knife) och Manifiesto de las Madres/Mödrars Manifest/Mothers’ Manifest (2018 tillsammans med mexikanska musikerna Quiquiriquí Coyotas och Paulina Lasa).

Konstnärlig ledning:
Nasim Aghili och Malin Holgersson
Grafisk design:
Sepidar Hosseini och Hanne Lindberg
Webbdesign/utveckling:
Lilit Asiryan
Medverkande konstnärer:
Nasim Aghili
Malin Holgersson
Sepidar Hosseini
Björn Karlsson
Hanne Lindberg
Sara Parkman
Oivvio Polite

Tal till nationen görs med stöd från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Författarfonden, Stockholms stads kulturförvaltning och Postkodstiftelsen.
EN

Info and credits

Welcome to Tal till nationens* Online Space!
A digital room that focuses on artistic freedom and freedom of expression created by the art group Ful.

Tal till nationen is an extensive anti-nationalistic art project about artistic freedom and freedom of expression. The work first took shape in the form of a podcast in the spring of 2022, followed by the performance Tal till nationen, which Ful made in collaboration with musician Sara Parkman (premiered in August 2022 at Ställberg’s mine). In 2023, the project continued with a film version of the performance screened in cinemas and art galleries, workshops, new episodes of the podcast, a touring exhibition in the public space in collaboration with the art galleries FOLK i Skärholmen, Blå Stället in Angered, Diö Konsthall and Havremagasinet in Boden.
2024, the project reaches its final stage with this digital platform.

Tal till nationen was initiated by Ful as the art group's third project made in connection to the general elections in Sweden and a sequel to Europa Europa (2014 together with Swedish pop duo The Knife) and Manifiesto de las Madres/Mödrars Manifest/Mothers' Manifest (2018 together with Mexican musicians Quiquiriquí Coyotas and Paulina Lasa).

Artistic leaders:
Nasim Aghili and Malin Holgersson
Graphic design:
Sepidar Hosseini och Hanne Lindberg
Web design/development:
Lilit Asiryan
Participating artists:
Nasim Aghili
Malin Holgersson
Sepidar Hosseini
Björn Karlsson
Sara Parkman
Oivvio Polite

Tal till nationen is made with support from The Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Swedish Authors’ Fund, the city of Stockholm's cultural administration and The Postcode Foundation.

*translation: An Address to the Nation