Here/Här

2014SWE


I vår första föreställning gör vi tillsammans med er ett utforskande av scenkonstuttryckets queerfeministiska och postkoloniala potential. Vi vill lyfta fram kroppar och vittnesmål som vi idag saknar, längtar efter på svenska teaterscener.


"Så här är det. Och det här är jätteviktigt. Inte bara för mig. Jag tror att det var just i kontakten med det här fantastiska barnet, den här underbara vännen, som jag kom på att jag inte var och aldrig kommer vara heterosexuell. Det fanns inte det minsta spår av något sexuellt i det vi gjorde. Det var bara bombastisk kärlek. En kärlek som sätter sig i musklerna och slappnar av dom."


Medverkande: Bahareh Razekh Ahmadi, Maya Hald, Nasim Aghili

Manus och regi: Nasim Aghili

Övrig text: Maya Hald

Ljuddesign: Nathaly Salas

Installation: Björn Karlsson och Ful

Producent: Nathaly Salas


Here/Här gjordes i samarbete med performanceplattformen Rue de Silence och spelades på Stadsteatern, Fri Scen

17-28 oktober, 2014


ENG


In our first performance we want to invite you to a collaborative exploration av the queer feminist och postcolonial potentials of performing arts. We want to present bodies and stories we don’t see but long for in Swedish theatre.


”Let me tell you. This is very important. Not just for me. I’m pretty sure it was in that connection with this incredible kid, this wonderful friend - that I definitely realized I’m not and never will be HETEROSEXUAL. Nothing about our experience was sexual. It was just bombastic love. A love holding your muscles and relaxing them.”


Performers: Bahareh Razekh Ahmadi, Maya Hald, Nasim Aghili

Script and Directon: Nasim Aghili

Additional text: Maya Hald

Sound design: Nathaly Salas

Installation: Björn Karlsson and Ful

Production: Nathaly Salas


Here/Här was made in collaboration with the performance platform Rue de Silence and was performed at the experimental stage of Stockholm City Theatre.

October 17-28, 2014