Om Ful/About FulSWE: Ful är en queerfeministisk konstgrupp, som genom en intersektionell förståelse av konsthändelsen gör performances, scenkonst, utställningar, publikationer och curerar samtal och möten. Ful har jobbat i Sverige och internationellt bl a genom konsttidskriften Ful och uppmärksammade och prisbelönade föreställningar som Europa Europa och Mödrars Manifest. Ful grundades 2008 och består av konstnärer och aktivister som arbetar med analys, teori och kunskapsbildning via konst med queerfeministiska idéer och tankar, dekoloniala praktiker och postkolonial estetik som grund.


ENG: Ful is a queer feminist art collective based in Sweden that through an intersectional understanding of the art event/occasion, produces performances, exhibitions, publications, podcasts and curates talks and meetings. Ful (founded 2008) consists of artists and activists that are working with analysis, theory and knowledge formation through art based on queer feminist ideas, decolonial practices and postcolonial aesthetics. Ful has worked both in Sweden and internationally, among other things by their award-winning art magazine Ful and notable, internationally touring and award-winning performances such as Europa Europa and Mothers’ Manifest.
Finding Sisterhood


SWE: Finding Sisterhood är en dekoloniserande och queer kartläggning av samtida dans och performance. Denna kartläggning startar utifrån ett behov av att mobilisera en rörelse och namnge estetiska strömningar som är vibrerande och livsviktiga för den samtida dans och performancescenen, men samtidigt marginaliserade i dess arkiv och historieskrivning. Finding Sisterhood är en av många systerliga akter där rum och plattformar formas för att presentera och skapa gemensamma språk för konstnärer som istället för att diskutera vithet, cis och heteronormer är i samtal med sina egna och angränsande communityn.

Finding Sisterhood får publik premiär November 2020 i Lund.

ENG: Finding Sisterhood is a decolonizing and queer mapping of contemporary dance and performing arts. This project derives from a need and necessity to mobilize a movement or to name aesthetic practices that are flourishing and constantly contributing to the contemporary development of dance and performing arts, but rarely given centre stage and barely visible in our history and archives.Finding Sisterhood wants to create a space, a platform and a practice that presents, makes and creates a further language for artistic practitioners who, instead of discussing whiteness and cis and heteronorms are in dialogue whit their own communities working with queer expressions, decolonizing actions or re-indigenizing art.

First public event in November 2020 in Lund, Sweden.

Links

Mödrars Manifest
Europa Europa

FUL

Facebook
Instagram